Tijdschrift voor Hygiene en Infectiepreventie, Microvezel in de gezondheidszorg. Veel hygiëne voordelen verbonden.

Onder reiniging van de ziekenhuisomgeving wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich handhaven, vermeerderen en verspreiden.

Om een goed reinigingsresultaat te krijgen kan gebruik worden gemaakt van diverse methoden zoals: droge reiniging door middel van stofwissen, stofzuigen of door stofafnemen en natte reiniging.
Voor natte reiniging kan behalve van water, waar een detergens aan is toegevoegd, ook gebruik worden gemaakt van microvezeldoekjes.

Microvezeldoekjes:

Microvezeldoekjes bestaan uit vezels die zijn gesplitst om een ultra fijne structuur te krijgen. Deze ultra fijne structuur is kleiner dan de meeste bacteriën en stofdeeltjes.

Werking van de microvezeldoekjes:

Droge microvezeldoekjes: Bij wrijving ontstaat statische elektriciteit waardoor stof en bacteriën als door een magneet worden aangetrokken en vastgehouden tussen de vezels.
Vochtige microvezeldoekjes: Door de samenstelling van de vezels en door de splitsingstechniek ontstaan ontelbare microscopisch kleine oppervlakken waardoor vloeistof tussen de vezels wordt opgezogen en vastgehouden. Het vezelnetwerk kan vier maal zijn eigen gewicht aan vocht opnemen.

Verschil tussen katoenen vezeldoekjes en microvezeldoekjes.

Bij natte werking met katoenen vezeldoekjes wordt de vloeistof alleen opgenomen in de vezels. Het opnamevermogen is beperkt en wanneer de vezels verzadigd zijn, bestaat de kans dat het vuil niet meer wordt opgenomen maar wordt uitgesmeerd.
De synthetische microvezeldoekjes binden het opgenomen vuil met de zich in en tussen het vezelnet bevindende vloeistof, waardoor adsorptie ontstaat.

Gebruik van microvezeldoekjes

Microvezeldoekjes worden zonder chemicaliën gebruikt. Ze worden alleen onder de kraan klamvochtig gemaakt. Het is dus niet nodig de doekjes in een emmer nat te maken en uit te wringen.
De microvezeldoekjes worden tussentijds niet uitgespoeld maar wanneer ze vervuild raken, worden ze in de was gedaan.
De doekjes worden gewassen bij een temperatuur van tenminste 60º C zonder wasverzachter, gedroogd en tot gebruik droog bewaard.
Vlak voor gebruik worden de doekjes bevochtigd.
Het is niet de bedoeling dat de doekjes na de wasprocedure vochtig worden opgeslagen. Vooral Gramnegatieve m.o. houden van een vochtig milieu en het gevaar bestaat dat in het milieu van de vochtig opgeslagen microvezeldoekjes uitgroei van m.o. zal plaatsvinden wat een zeer ongewenste situatie is in de gezondheidszorg.

Literatuur:

Door Kees Ballemans etal is in de Journal of Hospital Infection 2003;53:150-53 (waarvan een vertaalde Nederlandse versie is verschenen in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2004-1:3-5) een artikel gepubliceerd over het gebruik van microvezeldoekjes. Het betrof een vergelijkend onderzoek tussen een nieuwe schoonmaakmethode met gebruik van microvezeldoekjes en de conventionele methode van water en sopdoeken. Uit zijn artikel bleek dat de nieuwe schoonmaakmethode met microvezeldoeken resulteerde in een reductie van het aantal micro-organismen en in het bijzonder van de non-fermenters. Zijn onderzoek liet niet alleen een verlaging van het aantal m.o. zien maar ook een grote acceptatie van de nieuwe methode onder de medewerkers van de huishoudelijke dienst en verbeterde ergonomische omstandigheden.

Conclusie:

Aan het gebruik van microvezeldoeken zijn uit het oogpunt van de hygiëne voordelen verbonden. De microvezeldoeken kunnen de conventionele schoonmaakmethode met gebruik van water en sopdoeken vervangen mits de doeken na gebruik worden gewassen bij een verantwoorde wastemperatuur zonder wasverzachter, gedroogd en droog bewaard tot gebruik.

Literatuur:

 

  • WIP-richtlijn: Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen. Leiden, juni 2000.
  • Ballemans CAJM, Blok HEM, Swennenhuis J, Troelstra A, Mascini EM. Dry cleaning or wet mopping: comparison of bacterial colony counts in the hospital environment. J Hosp Infect 2003;53:150-3.Externe link

 

  1. ISS Nederland B.V. Maarssen : Microvezel in de gezondheidszorg: Jonmaster system.

Auteur:
Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.
T(H)IP-DOC – Tijdschrift voor Hygiene en Infectiepreventie

Tags:, ,